email :      จำฉันไว้นะ สมัครสมาชิก
Password :     
ขอ email Activate | ลืมรหัสผ่าน


พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร 22 มิถุนายน 2522
...คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียรด้านความซื่อสัตย์สุจริต...
email :
Password :
ยืนยัน Pass :
ชื่อที่แสดง :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเกิด :
เพศ : ชาย หญิง
 
ช่วยค่าเบียร์   
SiAMFOCUS : THAILAND PROGRAMMING
SiAMFOCUS : THAILAND PROGRAMMING
ทำเว็บ รับทำเว็บ ที่ปรึกษา วางระบบ เขียนโปรแกรม
ฟรี ให้คำปรึกษาด้านเว็บไซต์
ฟรี ให้คำปรึกษาด้านเว็บไซต์
เขียนโปรแกรม,อัปเดทเทคโนโลยี,วางแผน เป็นที่ปรึกษา,ทำ online marketting
SiAMFOCUS : THAILAND PROGRAMMING
SHOPPING CART (ระบบขายของออนไลน์)
เริ่มต้นกับระบบของเรา พร้อมรับคำปรึกษาด้าน Online Marketing โทร 080-086-5972
กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ
กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ